komunikacja zezwolenia

 

 

 

Akty prawne:

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.):

I. do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć:

 1. kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnych podaną w kilometrach, odległości pomiędzy przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.
  Rozkład jazdy musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz.U. Nr 12, poz. 79),
 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 4. potwierdzone uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 6. cennik,
 7. wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,

II. do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć:

 • kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączenia komunikacyjnego z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Przewóz regularny jest to publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

Przewóz regularny specjalny jest to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób.

 

Wytworzył:
Agnieszka Plesner, Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-26 16:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2010-07-12 12:40:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki