komunikacja zasady

 1. W pojazdach przewoźników, z którymi Zarząd Dróg i Komunikacji podpisze umowy na świadczenie usług przewozowych na liniach komunikacyjnych miejskich obowiązują sprzedawane przez Zarząd Dróg i Komunikacji bilety jednorazowe z nadrukiem „Komunikacja miejska w Wałbrzychu” oraz bilety okresowe na okaziciela.
   
 2. Bilety obowiązujące na liniach komunikacyjnych miejskich dzielą się na:
  1. bilety jednorazowe
  2. bilety okresowe na okaziciela.
 3. Dopuszcza się możliwość sprzedaży biletów jednorazowych przez kierowcę pojazdu zbiorowego transportu publicznego i/lub konduktora.
   
 4. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w pojeździe zbiorowego transportu publicznego i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę.  
   
 5. Dowodem uiszczenia opłaty przez pasażera za dany przejazd w przypadku biletów okresowych na okaziciela jest posiadanie w czasie jazdy ważnego biletu oraz zarejestrowanie (aktywowanie) biletu w kasowniku po wejściu do pojazdu zbiorowego transportu publicznego.
   
 6. Posługiwanie się biletem jednorazowym, na podstawie którego przejazd odbywała już inna osoba traktuje się jako przejazd bez ważnego biletu. 
   
 7. Pasażer, który w chwili wejścia do pojazdu zbiorowego transportu publicznego nie posiada biletu, winien niezwłocznie podjąć działania mające na celu zgłoszenie kierowcy lub konduktorowi zamiar jego zakupu na przystanku, na którym wsiadł do pojazdu. 
   
 8. Brak możliwości nabycia biletu jednorazowego u kierowcy lub konduktora pojazdu zbiorowego transportu publicznego nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez biletu. 
   
 9. Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty.
   
 10. Posiadacz biletu okresowego na okaziciela na daną linię komunikacyjną może:
  1. korzystać z innej linii komunikacyjnej na odcinku, na którym ich trasy pokrywają się,
  2. korzystać z innej linii komunikacyjnej na odcinkach nie pokrywających się z linią na którą posiada bilet okresowy w przypadku, gdy trasy tych linii komunikacyjnych łączą się powtórnie w obrębie jednego osiedla. 
    
 11. Bilet okresowy normalny na okaziciela upoważnia do jednoczesnego przejazdu dwóch osób posiadających uprawnienia do przejazdów ulgowych. Dwa bilety okresowe ulgowe na okaziciela upoważniają do przejazdu jedną osobę nie posiadającą prawa do przejazdów ulgowych.
   
 12. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu zbiorowego transportu publicznego w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania jazdy za tym biletem następnym pojazdem zbiorowego transportu publicznego tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.
   
 13. Osoby, które posiadają prawo do przejazdów bezpłatnych nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za przewożony bagaż oraz za przewożone zwierzęta. 
   
 14. Z opłaty za przewożony bagaż i za przewożone zwierzęta zwolnione są osoby, które posiadają bilet jednorazowy dobowy lub bilet okresowy na okaziciela.
Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-26 17:20:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2009-09-26 17:24:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki