Oświadczenia majątkowe

 

Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji - oraz pracowników wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Wałbrzycha.


Oświadczenia majątkowe:


 

  • 2011 rok

Andrzej Piękny - Dyrektor

Anna Porada - Z-ca Dyrektora


 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 ze zm.)

 


Rejestr Korzyści:

Rejestr Korzyści prowadzony jest przez Państwową Komisję Wyborczą - http://www.pkw.gov.pl/rk/index.jsp

 

Podstawa prawna:

art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz.1228)

 

 


 Wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 452/09 z 30.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=2603&idmp=132&r=o

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzych nr 89/09 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Wałbrzych - http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1841&idmp=104&r=o

 

 

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-23 12:40:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-06-03 12:28:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki