Zamówienia publiczne - informacje ogólne, akty prawne

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 ze zm.)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2010, Wyd.: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ISBN 978-83-89999-97-9)

Regulamin postępowania w sprawach zamówień i konkursów, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (załącznik do Zarządzenia Nr 10/2010 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu z dnia 11 lutego 2010 r.)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r., Nr 5, poz. 13)

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2011-04-07 08:05:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-04-07 08:34:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki