wykaz - formularze i dokumenty elektroniczne XML

Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu udostępnia
obecnie jeden formularz: "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu"

Wniosek ogólny - formularz ogólny spraw, dla których ZDiK nie udostępnił specjalnego formularza - link

Niniejsza usługa umożliwia złożenie wniosku (skargi, zapytania) do Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu i wydanie przez ten organ decyzji w sprawie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Obywatele i Przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski i zapytania do instytucji publicznej, a instytucje te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez instytucję publiczną rozumiane są organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Postępowanie organów instytucji publicznej w sprawie skarg i wniosków normuje Kodeks postępowania administracyjnego (KPA).
 

Do wypełnionego formularza stanowiącego pismo przewodnie należy dołączyć:

  1. wymagane, będące w posiadaniu Wnioskodawcy urzędowe dokumenty elektroniczne (zaświadczenia, decyzje, zezwolenia itp)
  2. oraz opcjonalnie właściwy wypełniony Wniosek, których wykaz dostępny jest pod adresem http://bip.zdik.walbrzych.pl/public/?id=84267

Pojęcie urzędowego dokumentu elektronicznego reguluje ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne - pliki XML.

Dołączenie plików stanowiących postać elektroniczną urzędowych dokumentów papierowych zamiast urzędowych dokumentów elektronicznych będzie traktowane jako brak formalny i Wnioskodawca będzie wzywany do usunięcia tych braków poprzez okazanie oryginalnych dokumentów.

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2010-07-10 16:51:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-03-16 05:43:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki