komunikacja ogolne

 

 

Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu zgodnie z art. 4 pkt 7a i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym oraz porozumieniem zawartym 3 listopada 2003 r. pomiędzy Gminami Wałbrzych i Szczawno Zdrój, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wydaje zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przedsiębiorcom, którzy chcą wykonywać przewozy na liniach komunikacyjnych przebiegających na terenie Wałbrzycha oraz na liniach komunikacyjnych obejmujących swym zasięgiem Gminy Wałbrzych i Szczawno Zdrój.

Regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych na terenie Wałbrzycha oraz na liniach łączących Gminy Wałbrzych i Szczawno Zdrój, obok Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. - przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu publicznego z którym ZDiK zawarł umowy na świadczenie usług przewozowych, wykonują także tzw. prywatni przewoźnicy.

Akty prawne:

  • Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
    (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).
  • Porozumienie pomiędzy Gminami Wałbrzych i Szczawno-Zdrój ws wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przedsiębiorcom, którzy chcą wykonywać przewozy na liniach komunikacyjnych przebiegających na terenie Wałbrzycha oraz na liniach komunikacyjnych obejmujących swym zasięgiem Gminy Wałbrzych i Szczawno-Zdrój

PALENIE TYTONIU ZABRONIONE
na przystankach komunikacji publicznej
art.5.1. Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych Dz.U. z 1996r. Nr 10 Poz. 55
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 17 listopada 2003 r.
w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r. ze zm.)
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 17 listopada 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz. U. z dnia 19 listopada 2010 r.) Dz.U. Nr 217 poz. 1434 z 2010

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-26 13:39:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2010-11-29 10:18:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki