Majątek
 

Mienie znajdujące się we władaniu ZDiK Wałbrzych, będącego jednostką budżetową Gminy Wałbrzych stanowi własność Gminy Wałbrzych. 

Majątek znajdujący się w dyspozycji ZDiK Wałbrzych obejmuje w szczególności:
  • nieruchomości, przeznaczone na siedziby poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • mienie ruchome, w tym m. in.: samochód osobowy, urządzenia techniczne, urządzenia i wyposażenie biurowe, sprzęt i programy informatyczne,
  • środki finansowe stanowiące budżet ZDiK Wałbrzych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-23 12:59:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2010-01-06 14:31:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki