Informacje ogólne

Akcja zima 2010/2011
Zarządzenie nr 894/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 października 2010 r. w sprawie akcji zima 2010/2011 – link
Plan zimowego utrzymania dróg gminnych 2010-2011 - link
 

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych 2009-2010 (poprawiono 29.02.2010) /wersja pierwotna kliknij /

 

Akty prawne

Znak D-52 Znak D-53
 

 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U.2003 nr 220 poz. 2181
  ZAŁĄCZNIK Nr 1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

  1.   Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych grafika
  2.   Znaki ostrzegawcze grafika
  3.   Znaki zakazu grafika
  4.   Znaki nakazu grafika
  5.   Znaki informacyjne grafika
  6.   Znaki kierunku i miejscowości grafika
  7.   Znaki uzupełniające grafika
  8.   Dodatkowe znaki pionowe grafika
  9.   Konstrukcje znaków drogowych pionowych grafika

  ZAŁĄCZNIK Nr 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH POZIOMYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

  1.   Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych poziomych grafika
  2.   Znaki podłużne grafika
  3.   Strzałki grafika
  4.   Znaki poprzeczne grafika
  5.   Znaki uzupełniające grafika
  6.   Znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi grafika
  7.   Znakowanie niektórych elementów dróg grafika
  8.   Przykłady oznakowania skrzyżowań grafika
  9.   Liternictwo drogowe grafika

  ZAŁĄCZNIK Nr 3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA SYGNAŁÓW DROGOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

  1.   Przepisy ogólne grafika
  2.   Pojęcia podstawowe grafika
  3.   Warunki techniczne grafika
  4.   Rodzaje sygnałów grafika
  5.   Rodzaje sygnalizacji grafika
  6.   Ocena konieczności stosowania sygnalizacji grafika
  7.   Zasady lokalizacji i umieszczania sygnalizatorów grafika
  8.   Program sygnalizacji grafika
  9.   Wymagania eksploatacyjne sygnalizacji grafika
  10.  Konstrukcje i wzory barwne grafika

  ZAŁĄCZNIK Nr 4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

  1.   Zasady ogólne grafika
  2.   Urządzenia optycznego prowadzenia ruchu grafika
  3.   Znaki wskazujące pikietaż drogi grafika
  4.   Urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi grafika
  5.   Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów grafika
  6.   Urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu grafika
  7.   Aktywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego grafika
  8.   Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów grafika
  9.   Lustra drogowe grafika
  10.  Osłony przeciwolśnieniowe grafika
  11.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym grafika
  12.  Sygnalizatory wiatru grafika
  13.  Sygnalizacja świetlna grafika
  14.  Urządzenia do kontroli ruchu drogowego grafika

 

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2010-01-12 14:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-05-23 15:21:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki