Skargi i wnioski

  1. Skargi i wnioski wnoszone do ZDiK podlegają zarejestrowaniu w "Rejestrze skarg i wniosków" prowadzonym przez Dział Organizacji, Zarządzania i Kadr.
  2. Po zarejestrowaniu skarga i wniosek przekazywane są do załatwienia właściwej komórce organizacyjnej.
    W przypadku, gdy skarga dotyczy spraw wchodzących w zakres działania kilku komórekorganizacyjnych, dyrektor wyznacza komórkę koordynującą i termin załatwienia sprawy.
  3. Komórka organizacyjna załatwiająca skargę lub wniosek przygotowuje projekt rozstrzygnięcia sprawy, wraz z niezbędną dokumentacją, opinią właściwego kierownika pionu funkcjonalnego oraz radcy prawnego i
  4. przekazuje kierownikowi jednostki, który decyduje o sposobie załatwienia sprawy.
  5. Szczegółowy tryb przyjmowania, nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków sprawuje kierownik Działu Organizacji, Zarządzania i Kadr.
Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-23 21:10:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2009-09-23 21:16:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki