O Jednostce

Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu jest jednostką budżetową Gminy Wałbrzych.

Realizuje zadania własne Gminy Wałbrzych wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie ujętym s Statucie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu.

Organem sprawującym nadzór nad ZDiK Wałbrzych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, który swoje uprawnienia wykonuje za pośrednictwem II Zastępcy Prezydenta.

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2011-02-12 01:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-02-12 01:43:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki