Formularze i wzory dokumentów elektronicznych - akty prawne

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. 2007 r. nr 151 poz. 1078 z późn. zm.).

Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu udostępnił formularz elektroniczny (format XML) w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2010-07-10 16:44:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-02-21 14:35:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki