parkingi Cennik

 znak D-44

I. Wysokość opłat jednorazowych

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych w I Strefie i w II Strefie pobierane są:
od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 17:00,
w sobotę od godz. 9:00 do godz. 14:00.

1. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych w I i w II Strefie pobierana jest za pierwsze 30 minut postoju w kwocie 1,00 zł.

2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych w I Strefie wynoszą:
3,00 zł za pierwszą godzinę,
3,60 zł za drugą godzinę,
4,30 zł za trzecią godzinę,
3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania.

Sprzedaż biletów odbywa się w parkomatach lub przy użyciu telefonu komórkowego po zalogowaniu się u operatora www.mobilet.pl.

3. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych w II Strefie wynoszą:
1,50 zł za pierwszą godzinę,
1,80 zł za drugą godzinę,
2,00 zł za trzecią godzinę,
1,50 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania.

Sprzedaż biletów odbywa się w parkomatach lub przy użyciu telefonu komórkowego po zalogowaniu się u operatora www.mobilet.pl.
 


II. Abonamenty

Opłaty abonamentowe dla mieszkańców zamieszkujących w wyznaczonych rejonach płatnych miejsc postojowych, którzy nie dysponują garażem..

Od 20 kwietnia 2011 roku uprawnienie przysługuje do danego mieszkania dla dwóch samochodów osobowych. Opłata abonamentowa wynosi 30,00 zł za okres kolejnych 12 miesięcy liczonych od dnia wystawienia druku opłaty abonamentowej na pierwszy samochód osobowy oraz 70,00 zł za okres kolejnych 12 miesięcy liczonych od dnia wystawienia druku opłaty abonamentowej na drugi samochód osobowy. Dotychczas wydane abonamenty dla mieszkańców obowiązują do czasu zakończenia ich ważności.
Uprawnienie abonamentowe dla mieszkańca nie przysługuje na: samochody ciężarowe i autobusy. Druk opłaty abonamentowej wydawany jest przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu na pisemny wniosek właściciela samochodu osobowego.


Dla pozostałych kierowców korzystających z płatnych stref postoju istnieje możliwość nabycia opłat abonamentowych:

- w I Strefie
miesięczną w wysokości 150 zł
kwartalną w wysokości 400 zł

- w II Strefie
miesięczną w wysokości 100 zł
kwartalną w wysokości 250 zł

 

III. Zastrzeżone płatne miejsca postojowe

znak D-18a

Miesięczna opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na zastrzeżonym płatnym miejscu postojowym wynosi:

- w I Strefie
od godziny 8.00 do 18.00 – 330,00 zł
opłata całodobowa – 500,00 zł
- w II Strefie
od godziny 8.00 do 18.00 – 220,00 zł
opłata całodobowa – 330,00 zł

Wytworzył:
Leszek Szewc
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-23 20:42:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-04-29 08:36:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki