Opłaty dodatkowe - płatny postój

Opłata dodatkowa nieuiszczona w wyznaczonym terminie podlegać będzie ściągnięciu na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna nałożenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania:

 • ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.Dz.U. Z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zm.)
 • oraz Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVI/236/08 z dnia 27 czerwca 2008r. z późniejszymi zmianami

 

OPŁATY DODATKOWE ZA NIEUISZCZONE OPŁATY ZA POSTÓJ
W STREFIE PŁATNEGO POSTOJU

 • 10 zł w przypadku, gdy opłata zostanie wniesiona w czasie do 2 godzin, od czasu wskazanego na wezwaniu–raporcie (godzina wykonania kontroli).
  Wpłata musi być dokonana w dniu kontroli, wyłącznie w kasie ZDiK ul. Bolesława Chrobrego 2.
 • 30 zł w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania-raportu,
 • 50 zł w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania-raportu.

Wpłat można dokonać:
a) w kasie ZDiK przy ul.B.Chrobrego 2 (budynek MPK) poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-14.30
b) w kasie ZDiK przy ul. A. Krajowej 35, poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30-15.30
c) przelewem na konto Zarządu Dróg i Komunikacji


 

WEZWANIE-RAPORT ZOSTANIE ANULOWANE

 • w przypadku uiszczenia opłaty za przekroczony czas postoju,
 • w przypadku uiszczenia opłaty za postój w ciągu 5 minut od wystawienia wezwania – raportu opłata dodatkowa będzie anulowana w dniu zdarzenia lub następnego dnia w siedzbie ZDiK po okazaniu ważnego biletu z parkomatu,
 • po okazaniu w siedzibie ZDiK, w dniu zdarzenia lub w następnym dniu roboczym biletu jednorazowego wydrukowanego w parkomacie, potwierdzjącego wykupienie czasu postoju,
 • po okazaniu w siedzibie ZDiK w dniu zdarzenia lub w następnym dniu roboczym druku opłaty abonamentowej

 

DOPŁATA ZA PRZEKROCZONY CZAS POSTOJU

Istnieje możliwość dokonania dopłaty za przekroczony czasu postoju oraz anulowania wezwania-raportu, jeżeli kierujący pojazdem uiści opłatę za parkowanie za czas nieopłaconego postoju liczonego w pełnych godzinach.
Opłata może być dokonana wyłącznie w dniu postoju w kasach Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.
Opłata za postój będzie różnicą między wartością za całkowity czas naliczony w kasach ZDiK a wniesioną opłatą za wykupiony bilet z parkomatu.

Wytworzył:
Leszek Szewc
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2011-02-18 09:42:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-04-29 08:46:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki