Ogłoszenie z 2011.03.30 (wersja w formacie HTML)

 

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
 
Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).
 
1. nazwa i adres organizatora
Prezydent Miasta Wałbrzycha
pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
 
2. określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
 
3. określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy
Transport drogowy 
 
 
Linia komunikacyjna
Trasa
A
Wałbrzych: Podzamcze - Piaskowa Góra - Stary Zdrój - Plac Grunwaldzki
C
Wałbrzych: Podzamcze - Piaskowa Góra - Stary Zdrój - Plac Grunwaldzki
D
Wałbrzych: Plac Grunwaldzki - Podzamcze - Plac Grunwaldzki + ul. Beethovena
0
Wałbrzych: Plac Grunwaldzki - Nowe Miasto - Plac Grunwaldzki
2
Wałbrzych: Piaskowa Góra - Plac Grunwaldzki - Sobięcin
4
Wałbrzych: Rusinowa - Podzamcze
5
Wałbrzych /Rusinowa - Biały Kamień/ - Szczawno Zdrój
8
Wałbrzych /Zamek Książ - Biały Kamień/ - Szczawno Zdrój
9
Wałbrzych: Szczawienko - Piaskowa Góra - Podzamcze
10
Wałbrzych: Konradów - Plac Grunwaldzki - Glinik Stary
11
Wałbrzych: Poniatów - Plac Grunwaldzki - Kozice
12
Wałbrzych: Dworzec Główny PKP - Plac Grunwaldzki - Szczawienko - Lubiechów
13
Wałbrzych: Plac Grunwaldzki - Lubiechów
14
Wałbrzych /ul. Beethovena - Biały Kamień/ - Szczawno Zdrój
15
Wałbrzych: Plac Grunwaldzki - Gaj - Glinik Nowy
17
Wałbrzych /Piaskowa Góra - Biały Kamień/ - Szczawno Zdrój
18
Wałbrzych - Szczawno Zdrój - Wałbrzych
19
Wałbrzych: Piaskowa Góra - Podzamcze - WSSE
20 Wałbrzych: Plac Grunwaldzki - Rusinowa
 
 
4. przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy
30.03.2012 r.
 
 
Wałbrzych, 30.03.2011 r.

 

Wytworzył:
Agnieszka Plesner; ZATWIERDZIŁ: Andrzej Piękny - Dyrektor
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2011-03-30 15:06:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-03-30 15:17:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki