☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu od 22.12.2009 do 05.08.2011r.

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Praca na stanowisku Kontrolera Biletowego

Stanowisko Kontroler biletowy w ZDiK Wałbrzych jest stanowiskiem nie urzędniczym w myśl ustawy o pracownikach samorządowych.

Z uwagi na powyższe nia mają zastosowania przepisy Rozdziału 2 w zakresie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze (nie ma obowiązku prowadzenia procedury naboru. umieszczania ogłoszeń na BIP i tablicy).

 

Osoby zainseresowane proszone są o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny) osobiście u kierownika Działu Kontroli Komunikacji Zbiorowej, pok. 11, ul.Armii Krajowej 35 w Wałbrzychu.

Zastrzega się, że ZDiK nie odpowiada na wszystkie nadesłane aplikacje.

Zwraca się także uwagę o umieszczenie w na każdym załączniku zapisu dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o poniższej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)" wraz z własnoręcznym czytelnym podpisem.

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2011-02-11 11:31:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-02-11 12:38:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 31550