Kto odpowiada za kanalizację deszczową?

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy utrzymanie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych gminy.

ZDiK Wałbrzych zajmuje się utrzymaniem kanalizacji deszczowej w tym studzienek kanalizacyjnych deszczowych w drogach, wydawaniem decyzji administracyjnych i uzgodnień w tym zakresie

 

Szczegóły w tym kontakt:
http://bip.zdik.walbrzych.pl/public/?id=83540
tel. 74 64-14-411
Dział Utrzymania Dróg
ZDiK Wałbrzych
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2011-02-11 12:31:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-02-11 14:14:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki