Dział Organizacji, Zarządzania i Kadr

KONTAKT - link

 Dział Organizacji, Zarządzania i Kadr

- kadry
- sprawy organizacyjne
- zarządzanie
- obsługa sekretariatu (biuro podawcze, kancelaria)
- prowadzenie dziennika korespondencji
- obsługa w zakresie transportu służbowego
- nadzór w zakresie ochrony danych osobowych
- rejestracja zbiorów danych osobowych http://egiodo.giodo.gov.pl/
- administracja obiektami w zakresie technicznym i eksploatacji
- prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów
- zaopatrzenie i zakupy gospodarcze
- nadzór nad archiwum zakładowym
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków
- prowadzenie rejestru kontroli w ZDiK
- sprawozdawczość GUS (Osoba Zarządzająca Sprawozdawczością, Osoby Sporządzające Sprawozdania)
- prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora ZDiK Wałbrzych
- prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora ZDiK Wałbrzych
- redagowanie Strony Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK Wałbrzych
- administracja treścią SG BIP dot. ZDiK Wałbrzych - www.bip.gov.pl
- informacja niejawna
- obrona cywilna
- gospodarka środkami trwałymi (wyposażenie obiektów ZDiK, informatyka /sprzęt, licencje, oprogramowanie/)
- zapewnienie obsługi prawnej, bhp/ppoż, informatycznej, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, obsługi archiwalnej, obsługi kotłowni, ochrony osób i mienia
- zapewnienie usług telekomunikacyjnych, pocztowych
- kierowanie zapytań ofertowych na zakup i usługi w obszarze administracji w w/w zakresie
- nadzór nad realizacją umów w w/w zakresie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2010-10-01 12:03:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-02-11 15:10:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki