Dział Kontroli Komunikacji Zbiorowej

Dział Kontroli Komunikacji Zbiorowej

 
 
  • kontrola przez kontrolerów biletowych uiszczania opłat za korzystanie z przejazdów komunikacją miejską na terenie Gminy Wałbrzych i Szczawna-Zdroju
  • kontrola przez kontrolerów ruchu stanu technicznego pojazdów komunikacji miejskiej, kontrola stosowania rozkładów jazdy
  • realizacja przez kontrolerów ruchu kontroli przewoźników realizujących przewozy na podstawie wydanych przez Gminę Wałbrzych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  • rozpatrywanie odwołań pasażerów od mandatów za jazdę bez ważnego biletu
  • przyjmowanie uwag pasażerów w zakresie pracy kontrolerów biletowych
 
 
 
W celu rozpatrzenia odwołań wymagany jest pisemny wniosek petenta  spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska), adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów będzie traktowana jako anonimowa opinia i zostanie wykorzystana jedynie w celach informacyjnych.

 
                    
 
 
          
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-27 13:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-01-24 11:44:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki