Dział Inwestycji i Ochrony Dróg

  

Dział Inwestycji i Ochrony Dróg

 

1. Opiniowaniem wniosków pod względem komunikacyjnym w zakresie
    wszczętych postępowań administracyjnych przez Wydział Gospodarki Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w sprawie:

  1. lokalizacji inwestycji celu publicznego (sieci zasilające, przyłącza; drogi, chodniki).
  2. rozbudowa istniejących obiektów;
  3. zmiana sposobu użytkowania obiektów na cele mieszkalne;
  4. budowa obiektów handlowych;
  5. budowa garaży;
  6. innych obiektów budowlanych.
2. Opiniowanie miejsca włączenia projektowanego zjazdu do drogi publicznej (gminnej) lub drogi wewnętrznej:
                                
     Wymagane dokumenty:
3. Weryfikacja wniosków o zajęcie pasa drogowego w zakresie dróg gminnych
                                    
 
 
 
OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH 
 
 
     Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określona została w uchwałach
     Rady Miejskiej Wałbrzycha:
Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-27 13:27:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-02-18 10:00:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki