Dział Obsługi Płatnych Miejsc Postojowych

 

 

KONTAKT - link

Dział Obsługi Płatnych Miejsc Postojowych

                
        

1. Wydawanie kart parkingowych mieszkańca zgodnie z treścią niżej załączonego wniosku

Wymagane dokumenty:  wniosek o wydanie karty parkingowej mieszkańca - POBIERZ 

 
 
2. Sprzedaż abonamentów miesięcznych i kwartalnych uprawniających do nieograniczonej ilości parkowań we wszystkich strefach płatnych miejsc postojowych przy drogach Gminy Wałbrzych (jeden abonament na jeden pojazd)
    cennik http://bip.zdik.walbrzych.pl/public/?id=84100
 
3. Rozpatrywanie odwołań od raportów-wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za płatne parkowanie.
 
Wymagane dokumenty:  wniosek petenta.
 
4. Realizacja kontroli wnoszenia opłat za parkowanie (bilety z parkomatu, płatność telefonem, karty parkingowe mieszkańca, abonament) na wyznaczonych płatnych miejscach postojowych przy drogach Gminy Wałbrzych
                 
           

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-27 13:20:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-02-28 15:08:19)