Rachunki Bankowe

Opłaty dodatkowe
z tytułu
jazdy autobusem
bez biletu
Zarząd Dróg i Komunikacji
w Wałbrzychu
PKO BP S.A. O/Wałbrzych
44 1020 5095 0000 5102 0011 2706
W tytule operacji należy wpisać
- imię i nazwisko pasażera,
- numer sprawy (protokołu),
- datę jazdy bez biletu
- oraz w przypadku sądowego nakazu zapłaty nr sygnatury akt
 
 
 
 
Opłaty dodatkowe
z tytułu
nieopłacenia
płatnego postoju
Zarząd Dróg i Komunikacji
w Wałbrzychu
PKO BP S.A. O/Wałbrzych
91 1020 5095 0000 5602 0128 9917
W tytule operacji należy wpisać
- nr rejestracyjny pojazdu,
- markę pojazdu
- numer Wezwania-Raportu lub
Upomnienia
 
 
 
 
Opłaty skarbowa
za złożenie
pełnomocnictwa
Urząd Miejski
w Wałbrzychu
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. O/Wałbrzych
05 1020 5095 0000 5502 0060 0734
 
       
 Wadium
Zarząd Dróg i Komunikacji
w Wałbrzychu
PKO BP S.A. O/Wałbrzych
83 1020 5095 0000 5002 0011 6806
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2011-02-11 12:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-04-11 11:48:29)