Informacje ogólne SPP
 

Informacje ogólneAkty prawne

uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośl. nr 227 poz. 2561 z 2008r.).
uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XL/364/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośl. nr 129 poz. 2674 z 2009r.),

 

Zasady korzystania 

Główne zasady korzystania ze Stref Płatnego Postoju oraz parkomatów:

 • korzystać z informacji znajdujących się na parkomacie, tablicach informacyjnych zawierających cennik, zasady korzystania z parkomatu itp.,
 • posiadać bilon - parkomat nie wydaje reszty,
 • planować czas postoju -30 min, 1 godz. lub inny dowolny czas postoju,
 • wydrukowany bilet umieścić za szybą samochodu w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający odczytanie przez kontrolera strefy postoju wykupionego czasu za postój,
 • płatność telefonem komórkowym - usługa MOBILET - szczegóły (link)
 • Strefy Płatnego Postoju nadzorowane są przez upoważnionych pracowników ZDiK, którzy są uprawnieni do wypisywania opłat - dodatkowych za brak ważnego biletu parkingowego,
 • opłata dodatkowa za brak ważnego biletu wynosi 30,00 zł w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia raportu - wezwania do zapłaty, a 50,00 zł w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie po 7 dni od daty wystawienia raportu - wezwania do zapłaty. Informujemy, że każdy pojazd bez ważnego biletu parkingowego jest udokumentowany fotograficznie,
 • osoby niepełnosprawne w Strefach Płatnego Postoju mogą korzystać z oznaczonych miejsc bezpłatnie do 1 godziny. Zatrzymanie pojazdu poza wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych należy uiścić opłatę na ogólnych zasadach.  

 

ZMIANY DLA KORZYSTAJĄCYCH Z PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W STREFACH PŁATNEGO POSTOJU W WAŁBRZYCHU

 1. W przypadku otrzymania wezwania – raportu do zapłaty opłaty dodatkowej, w związku z przekroczeniem opłaconego czasu postoju, kierujący pojazdem może uiścić opłatę za parkowanie za czas nieopłaconego postoju liczonego w pełnych godzinach. Opłata może być dokonana wyłącznie w dniu postoju w kasach Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, ul B.Chrobrego 2 oraz punkcie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, ul. Główna – Piaskowa Góra. Opłata za postój będzie różnicą między wartością za całkowity czas naliczony w kasach ZDiK a wniesioną opłatą za wykupiony bilet z parkometru.
 2. Wprowadza się możliwość anulowania opłaty dodatkowej:
   

  a) w przypadku uiszczenia opłaty za przekroczony czas postoju,

  b) w przypadku uiszczenia opłaty za postój w ciągu 5 minut od wystawienia wezwania–raportu opłata dodatkowa będzie anulowana w dniu zdarzenia lub następnego dnia w siedzbie ZDiK, ul.A. Krajowej 35 po okazaniu ważnego biletu z parkometru,

  c) po okazaniu w siedzibie ZDiK, w dniu zdarzenia lub w następnym dniu roboczym biletu jednorazowego wydrukowanego w parkometrze, potwierdzjącego wykupienie czasu postoju,

  d) po okazaniu w siedzibie ZDiK w dniu zdarzenia lub w następnym dniu roboczym druku opłaty abonamentowej.

 3. Ulega zmianie wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie zapłaty za postój z kwoty 20,00 zł na 30,00 zł

 

Obsługa techniczna

Obsługą techniczną w wyniku Ogłoszenie nr 279723-2008 z dnia 2008-10-22 r.  zajmuje się firma COOL AR Oddział Wałbrzych - Serwis Parkomatów, Plac Magistracki 3, 58-300 Wałbrzych, Kierownik - Łukasz Pietruszka - 665 021 081

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-23 20:05:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2010-10-07 08:58:51)